เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลปากน้ำสมุทรปราการจำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวันเพื่อนำความรู้และแนวคิดไปต่อยอดสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม , รู้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า,แสงสว่างเพื่อโลกสวย,บ้านประหยัดพลังงานและการจัดการขยะ

ศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลปากน้ำ สมุทรปราการจะได้ประโยชน์อย่างมากในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เราขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราจัดกิจกรรมและโอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง