มอธหนอนหนามเส้นขอบขาว

มอธหนอนหนามเส้นขอบขาว

มอธหนอนหนามเส้นขอบขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Parasa repanda

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน ปีกคู่หน้าสีเขียว ขอบปีกสีน้ำตาลและมีเส้นสีขาวกั้นระหว่างสีเขียวกับสีน้ำตาลพื้นปีกคู่หลังสีน้ำตาล ปีกล่าง พื้นปีกทั้งสองคู่สีน้ำตาล

ขนาด: 26 – 36 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟ ตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย