นกจาบดินอกลาย (Puff-throated Babbler)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pellorneum ruficeps

ลักษณะ : ลักษณะที่เด่นชัดคือมีกระหม่อมสีแดงน้ำตาล มีคิ้วขาว ขนคอสีขาวเป็นปุย ด้านท้องมีลายขีดสีน้ำตาลเข้ม ด้านหลังไม่มีลาย นกที่ยังโตไม่เต็มที่ จะมีสีที่ค่อนข้างทึม ด้านท้องไม่มีลายขีด

ขนาด : 17 cm

เสียงร้อง : “วี-วี๊-เวี้ยว” ฟังคล้าย “ปวด-ท้อง-เยี่ยว” หรือเป็นท่วงทำนองสูงต่ำ “ถุยทิทิทิ ทิวิ ทิทิทิ”

ถิ่นอาศัย : ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่น ป่าละเมาะ ป่าไผ่ จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1800 m

 

ฟังเสียงนกจาบดินอกลาย (Puff-throated Babbler)