เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน 2 ระดับชั้น ม.1 – 6 จำนวน 113 คน เข้าเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี น้องๆต่างมีความตั้งใจและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ บรรยากาศอบอวลไปด้วยมิตรภาพน้องพี่

เริ่มจุดประกายวันแรกกับการเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้น กว่าจะได้ไฟฟ้ามาแต่ละยูนิตเราสูญเสียอะไรไปบ้างที่เขื่อนศรีนครินทร์ และหากว่าวันหนึ่งที่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้แล้วจะใช้ชีวิตเช่นไรกับการผจญภัยในห้องมืด ช่วงเช้าวันที่ 2 น้องๆได้เข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ที่หลากหลายรวมถึงระบบนิเวศลำธารที่เชื่อมโยงกับป่า น้องๆได้มีโอกาสใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลทั้งทางชีวภาพและกายภาพเพื่อนำไปวิเคราะห์ว่า กลุ่มตัวเองคือป่าชนิดไหน และสัมพันธ์กับแหล่งน้ำอย่างไร ? ถึงแม้ทุกคนจะเปียกปอนทุกคนก็ยังสนุกสนานกับการแสวงหาความรู้ เข้าสู่ช่วงกลางคืนทุกกลุ่มต้องออกมาสรุปพร้อมกับโจทย์ที่ว่าจะร่วมกลับไปทำอะไรดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและโรงเรียน น้องๆทุกกลุ่มมีความตั้งใจและแสดงออกมาได้ดีมากๆ และเข้าสู่วันที่ 3 น้องๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการิเคราะห์ตลอดจนนำสิ่งที่เรียนมาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์พิชิต Seed Bomb และปิดท้ายด้วยการทำความดีกับการส่งเสริมให้เมล็ดพันธ์ได้เดินทางไปกับการยิง Seed bomb

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน 2 ที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดีๆเพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่างๆจากในห้องเรียนสู่การใช้งานจริงนอกห้องเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โอกาสหน้ายินดีต้องรับอีกครั้ง