ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย จำนวน 86 คน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งภายในค่าย 3 วัน 2 คืนนั้น น้องๆ ตั้งใจทำกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสอดแทรกไปด้วยสาระ กิจกรรมที่น้องๆและครูผู้ติดตามต่างรู้สึกประทับใจ คือ กิจกรรมโลกไร้ตะวัน และกิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำ (Plot น้ำ) ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับน้องๆ หากมีโอกาสทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและศูนย์รวมตะวันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทางโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ในครั้งต่อไป