มดแดง (Red Ant)

มดแดง (Red Ant)

มดแดง (Red Ant)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Oecophylla smaragdina

ลักษณะทั่วไป: ตารวมใหญ่ ทั้งตัวมีสีแดง แต่นางพญามีสีเขียวอ่อน อกเรียวยาวและปล้องที่ 2 คอดลง เอวเล็ก ขายาว

ขนาด: 8.1 – 8.5 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: อาศัยอยู่บนต้นไม้ สร้างรังด้วยใบไม้

ถิ่นอาศัย: ป่าละเมาะ ป่าเสื่อมโทรม สวนผลไม้

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย