เมื่อวันที่ 2 กันยายน 62 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานจากอุทยานหลวงราชพฤษ์ จ.เชียงใหม่จำนวน 10 ท่านได้เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน โดยมี ดร.ธนวันต์  สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาต้อนรับด้วยตัวท่านเอง  บรรยากาศเต็มไปด้ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างอบอุ่น ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางคณะฯที่ได้มาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์ตามที่คณะฯตั้งใจ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง