ผู้บริหารและพนักงานจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 40 ท่านเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน ทางคณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่โดยรวม และสถานีต่างๆ เช่น บ้านประหยัดพลังงาน,รู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง และรู้จัดการขยะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสะแกราชเป็นอย่างสูง โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง

 

การศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม