เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมาทางศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆเพื่อนบ้านใกล้เคียงจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี ระดับชั้น ป.5-6 และม. 1 พร้อมทั้งคณะคุณครูจำนวนกว่า 90 คนสู่ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม น้องๆได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เติมเต็มนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติกับภารกิจออกตามหาองค์ประกอบในระบบนิเวศน์เพื่อนำมาสรุปและเติมเต็มถึงความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง เพื่อย้อนกลับมาที่ตัวเอง ต้องเริ่มจากตัวเองที่จะตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และน้องๆทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ต้นไม้แห่งความดีของโรงเรียนสารสิทธิ์โดยเต็มไปด้วยดอก ผล ใบ แห่งพันธะสัญญาที่จะกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไป ศูนย์รวมะวันขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารสิทธิ์ที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อน้องๆทุกคน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง