มาลดความขัดแย้งในการใช้พลังงานกันเถอะ

http://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/07/มาลดความขัดแย้งในการใช้พลังงานกันเถอะ.jpg

 

ความขัดแย้งในการใช้พลังงานเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างด้อยประสิทธิภาพ ทำให้พลังงานหมดเปลืองไปอย่างไร้ความหมาย รูปแบบของการขัดแย้งในการใช้พลังงานบางอย่างเป็นเรื่องที่เรามองข้ามแต่ทำอยู่บ่อยครั้งจนเป็นความเคยชิน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความไม่รู้จริงๆ เรามาเรียนรู้รูปแบบของความขัดแย้งในการใช้พลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้กันเถอะ

 

  1. ความขัดแย้งในการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ

ความขัดแย้งในการใช้พลังงานในลักษณะนี้ มักเกี่ยวกับ

การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ หรืออุณหภูมิให้เย็นสบายตามที่เราต้องการโดยใช้เครื่องปรับอากาศ

โดยปกติเครื่องปรับอากาศจะปรับอากาศให้เย็น โดยการดูดอากาศร้อนเข้าไปในเครื่อง จากนั้นความร้อนจะถูกถ่ายเทเข้าสู่น้ำหล่อเย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าซึ่งอากาศที่ผ่านการถ่ายเทความร้อนแล้วจะมีอุณหภูมิลดลง และถูกเป่าออกมาเป็นลมเย็นทำให้อุณหภูมิของห้องโดยรวมลดลง และผู้ใช้รู้สึกสบายขึ้น

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศจะต้องมีน้ำหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำอยู่ตลอดเพื่อคอยถ่ายเทความร้อน จากอากาศรอบ ๆ ดังนั้นในเครื่องปรับอากาศจึงต้องมีเครื่องทำน้ำเย็น ที่จะทำให้น้ำหล่อเย็นนี้มีอุณหภูมิต่ำ และเครื่องทำน้ำเย็นนี้เองที่เป็นตัวใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ถ้าหากอากาศที่ถูกดูดเข้าไปมีอุณหภูมิสูงมาก เครื่องทำน้ำเย็นจะต้องทำงานอย่างหนักและใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ในห้องปรับอากาศที่มีการใช้เครื่องไฟฟ้าดังต่อไปนี้ จะทำให้อากาศภายในห้องร้อนขึ้น โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ จะเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและถ่ายเทความร้อนนี้สู่อากาศภายในห้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้แก่

 

  • ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น

วัตถุประสงค์ทั่วไปของการใช้ตู้เย็น ตู้แช่ หรือเครื่องทำน้ำเย็น คือ เพื่อลดอุณหภูมิของอาหารหรือสิ่งของที่แช่ในตู้ ดังนั้น ตู้เย็น ตู้แช่ หรือเครื่องทำน้ำเย็นจึงถูกประดิษฐ์และผลิตออกมาเพื่อทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากของหรืออาหารที่แช่และทำให้ของและอาหารดังกล่าวเย็นลง ในขณะที่ความร้อนถูกถ่ายเทออกจากของหรืออาหารจะถูกระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยผ่านทางมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และแผงระบายความร้อน (ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังตู้เย็น)

อากาศร้อนที่ถูกระบายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้ จะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นถ้าติดตั้งตู้เย็น ตู้แช่หรือเครื่องทำน้ำเย็นไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ จะทำให้เพิ่มภาระต่อเครื่องปรับอากาศและจัดเป็นการใช้พลังงานที่มีความขัดแย้งกัน

 

  • หม้อต้มน้ำร้อน กระติกต้มน้ำร้อน หรือกาน้ำร้อน

การใช้หม้อต้มน้ำร้อน กระติกต้มน้ำร้อน หรือกาน้ำร้อน เป็นการใช้พลังงานในการทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยส่งผ่านความร้อนผ่านทางภาชนะที่บรรจุน้ำไปยังน้ำที่ต้ม ในขณะที่อากาศภายนออกโดยรอบภาชนะต้มน้ำนี้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า ดังนั้นความร้อนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น จะถูกถ่ายเทสู่อากาศโดยรอบนี้ และถ้ายิ่งความแตกต่างของอุณหภูมิในภาชนะต้มน้ำกับอากาศโดยรอบมีมากขึ้น   การถ่ายเทความร้อนยิ่งเป็นไปได้มากและเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ภาชนะต้มน้ำร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ ซึ่งอุณหภูมิของอากาศโดยรอบภาชนะต้มน้ำเย็นกว่าอุณหภูมิของอากาศปกติ ดังนั้นการถ่ายเทจะเป็นได้อย่างรวดเร็ว และความร้อนดังกล่าว จะเป็นภาระต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นการถ่ายเทจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และความร้อนดังกล่าว จะเป็นภาระต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ในการที่จะทำให้อากาศร้อนนี้เย็นลง นอกจากนี้ความชื้นที่เกิดจากไอน้ำ ยังจัดเป็นความขัดแย้งในการใช้พลังงานอย่างเห็นได้ชัดเจนอันหนึ่ง เนื่องจากความชื้นเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เพิ่มภาระจากความร้อนที่ถูกถ่ายเทสู่อากาศจากการใช้เครื่องด้วย

 

  • เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องส่งโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องส่งโทรสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องที่มีการปรับอากาศจัดเป็นการเพิ่มภาระความร้อนให้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นการใช้พลังงานที่มีความขัดแย้งเช่นเดียวกับการใชัอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนอื่น ๆ โดยเครื่องใช้สำนักงานเหล่านี้ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการทำงานของเครื่องพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่ถูกถ่ายเทสู่อากาศโดยรอบ โดยพัดลมระบายอากาศภายในเครื่อง การถ่ายเทจะมีตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานหรือหลังใช้งาน ดังนั้นถ้าหากมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ในห้องที่มีการปรับอากาศ นอกจากจะเพิ่มภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ในการที่จะทำให้อุณหภูมิของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ให้เย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้ว ยังเพิ่มภาระจากความร้อนที่ถูกถ่ายเทสู่อากาศจากการใช้เครื่องด้วย

 

  • เครื่องเป่าผม เครื่องเป่ามือให้แห้ง เครื่องอบผม

การใช้เครื่องเป่าผมและเครื่องเป่ามือให้แห้ง เป็นการถ่ายเทความร้อนจากเครื่อง สู่อากาศโดยรอบโดยตรง ดังนั้นการใช้เครื่องไฟฟ้าชนิดนี้ในห้องที่มีการปรับอากาศ จะทำให้เกิดความขัดแย้งในการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก

 

  • เตาหุงต้ม เตาอบ เตาไมโครเวฟ

การหุงต้มอาหาร ด้วยวิธการใดก็ตาม เช่น ต้ม นิ่ง ปิ้ง ย่าง หรืออบในห้องที่มีการปรับอากาศจัดเป็นกิจกรรมการใช้พลังงานที่มีความขัดแยังกันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากความร้อนที่เกิดจากกิจกรรมการหุงต้มอาหาร จะเป็นตัวการสำคัญในการเพิ่มภาระต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศแล้ว ไอน้ำที่เกิดจากการหุงต้มยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อลดความชื้นจากไอน้ำนี้ นอกจากนี้การหุงต้มอาหารในห้องปรับอากาศ ยังทำให้เกิดกลิ่น เป็นผลให้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อนำอากาศบริสุทธิ์ภายนอกส่วนหนึ่งเข้ามาหมุนเวียนภายในห้อง เป็นการระบายกลิ่นและลดความเข้มข้นของก๊าซซึ่งเกิดจากการสันดาปภายในร่างกายมนุษย์โดยปกติอยู่แล้ว และการติดตั้งพัดลมระบายอากาศนี้เอง เป็นตัวการสำคัญในการนำอากาศภายนอกเข้ามา และอากาศที่นำเข้ามานี้  จะกลายเป็นภาระให้กับเครื่องปรับอากาศทันที และค่าเป็นปริมาณมากในเรื่องของความร้อนที่แตกต่างกันระหว่างอากาศภายในกับภายนอกห้องที่มีการปรับอากาศ

 

  • อุปกรณ์แสงสว่าง เช่น หลอดไส้ สปอร์ตไลท์ หรือบัลลาสต์ประสิทธิภาพต่ำ

ในอาคารทั่วไป ความร้อนที่เกิดจากดวงไฟแสงสว่างจะมีปริมาณค่อนข้างมาก และเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดความขัดแย้งในการใช้พลังงาน       โดยเฉพาะการใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ เช่น หลอดไส้ในห้องที่มีการปรับอากาศจากการที่ หลอดไส้มีขบวนการกำเนิดแสงสว่างโดยการทำให้ลวดทังสเตนภายในหลอดร้อนจะกระทั่งเรืองแสง ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะทำให้เกิดความร้อนมากกว่าแสงสว่าง (ความร้อนประมาณ 95% และแสงสว่าง 5%) ความร้อนที่เกิดจากการใช้หลอดไส้ จะเป็นตัวการสำคัญในการเพิ่มภาระให้กับเครื่องปรับอากาศ ในการที่จะทำให้อากาศรอบหลอดไฟดังกล่าวเย็นลง

การใช้บัลลาสต์ประสิทธิภาพต่ำ มีขบวนการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของการใช้พลังงาน เช่นเดียวกับหลอดไส้เนื่องจาก Ballast เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสูงถึง 20% ของตัวหลอดไฟ โดยที่ไม่ให้ประโยชน์ทางด้านการส่องสว่างแต่อย่างใด

 

  • การใส่เสื้อกันหนาวในห้องที่มีการปรับอากาศ

วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องของการใช้เครื่องปรับอากาศ คือ ต้องการปรับอุณหภูมิของอากาศภายในห้องให้เย็นสบายอย่างพอเหมาะต่อการอยู่อาศัย หรือทำงาน แต่พบว่าในหลาย ๆ ที่หลาย ๆ ห้อง มีการปรับอุณหภูมิอากาศอย่างไม่เหมาะสม เช่น ปรับระดับเทอร์โมแสตทต่ำเกินไป เป็นเหตุให้อากาศภายในห้องหนาวเย็นจนเกินไป จนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในห้องนั้น ๆ ต้องใส่เสื้อผ้าเพิ่มเติม เพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกาย พฤติกรรมการใช้พลังงานดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นถึงการใช้พลังงานที่มีความขัดแย้ง เป็นอย่างยิ่ง

  1. ความขัดแย้งในการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง

ความขัดแย้งในการใช้พลังงานนอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิแล้วการใช้พลังงานในเรื่องของแสงสว่างในชีวิตประจำวันก็มีความขัดแย้งเช่นเดียวกัน

หลักการของการใช้พลังงานเพื่อแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดแย้ง จะเน้นที่การใช้แสงธรรมชาติ ช่วยในการส่องสว่างภายในอาคารให้ได้มากที่สุด    ดังนั้น อาคาร หรือห้องใด ก็ตามที่ไม่มีความพยายามที่จะใช้แสงธรรมชาติในขณะที่ภาระเอื้ออำนวยให้ใช้ เช่น ในตอนกลางวัน แต่หันมาอาศัยแสงสว่างจากหลอดไฟแทนจัดเป็นการใช้พลังงานที่มีความขัดแยังทั้งสิ้น ยกตัวอย่าง เช่น การติดตั้งม่านทึบ หรือการทาสีภายในอาคารด้วยสีที่ทึบ ทำให้ต้องเปิดไฟในตอนกลางวัน