Posts

เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานที่คู่ควรแก่การมอบเป็นของขวัญให้แก่คนสำคัญ

ในเทศกาลสำคัญกับของขวัญแบบประหยัดพลังงาน การมอบของขวัญให้แก่กันเป็นแนวทางที่แสดงออกซึ่งความปรารถนาดีที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ …

การเลือกซื้อและใช้เครื่องซักผ้าอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าที่ใส่ผ้าด้านข้าง จะใช้พลังงานในการซักน้อยกว่าเครื่องซักผ้าที่ใส่ผ้าด้านบนถึงร้อยละ…

การเลือกซื้อเตาหุงต้มและเตาอบอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อเตาหุงต้ม เลือกใช้เตาหุงต้มก๊าซแทนการใช้เตาหุงต้มชนิดใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเตาหุงต้มก๊าซจะควบคุมความร้อนระดับต่าง…

การเลือกซื้อและใช้ตู้เย็นอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อตู้เย็น 1.เลือกซื้อตู้เย็นที่มีขนาดสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว  กรณีที่เคยใช้ตู้เย็นมาก่อน…