ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะและต่อต้านยาเสพติดเทศบาลท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะและต่อต้านยาเสพติดเทศบาลท่าข้ามซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลท่าข้ามและมูลนิธิเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนอายุ 13-15 ปี จำนวน 73 คน ได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการจัดการขยะ รวมถึงปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น ตลอดจนการสอดแทรกสาระด้านคุณธรรมในชีวิตประจำวัน

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณเทศบาลท่าข้ามและมูลนิธิเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา ที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นการต่อต้านยาเสพติด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทางศูนย์ฯจัดให้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับและให้บริการอีกครั้ง