เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับ ค่ายครู energy mind award รุ่น 2 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ คือ การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจภาพรวมของโครงการฯและฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น กรุ่นมิตรภาพ คุณครูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟน. เข้าร่วมเป็นจำนวน 40 โรงเรียน จำนวนครูทั้งหมด 77 ท่าน ในโอกาสนี้มีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับ 5 ดาว 3 สมัยเข้าร่วมด้วย จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดใจสร้างกำลังใจให้กันอย่างอบอุ่น