เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีโอกาสเปิดศูนย์รวมตะวันต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลกว่า 40 โรงเรียนรวม 70 กว่าท่านเพื่อเข้าค่ายครู  Energy mind award รุ่นที่ 3  ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนสลับกับฝนตกคุณครูทุกคนก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อกลับไปสร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ได้  สมาคมฯขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา พบกันใหม่ค่ายเยาวชนช่วงเดือนมิถุนายน 2560 นี้