เยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มต่อยอดสู่การพึ่งพาตัวเองด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานที่ Zensoul Farm ซึ่งเป็นการทำออร์แกนิคฟาร์มแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานในการดูแลดินไปจนถึงการทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคแบบฉบับเกษตรทฤษฎีใหม่และแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9  รวมถึงการต่อยอดไปสู่การทำการเกษตรให้ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ทางสมาคมฯจะนำมาสานต่อในแง่ของการพึ่งพาตัวเองทางด้านอาหารในแบบ ปลูกเอง กินเอง ทำปุ๋ยเองให้ครบวงจรต่อไป

เยี่ยมชม zensoul farm