ผ่านไปอีก 1 รุ่น สำหรับกิจกรรมดีๆ ในค่าย “เตรียมความพร้อมอย่างไร เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ (Pre-retirement courses)” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในค่ายนี้มีผู้สนใจจากบริษัท Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้นกว่า 20 คน ประกอบด้วยระดับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนของการจัดค่าย ได้เต็มไปด้วยสาระความรู้ที่หลากหลายที่มีประโยชน์สำหรับการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ อาทิ อยู่และกินอย่างไรให้ห่างไกลโรคภัยสำหรับผู้สูงวัย เช่น อัลไซม์เมอร์ มะเร็ง เบาหวาน โรคเกี่ยวกับกระดูก และเทคนิคการปรับสมดุลในร่างกาย เป็นต้น รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารด้านการงานและการเงินอย่างไรเพื่อรองรับวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและเทคนิคในการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ท่ามกลางป่าเขาที่โอบล้อมศูนย์รวมตะวันและอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเช้า ได้ทำให้ผู้ที่มาเรียนรู้หลงใหลและตราตรึงใจมิรู้ลืม