เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.4-6 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีกว่า 100 คนเพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคณะได้เข้าเรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดการขยะ,น้ำใช้รู้ใช้น้ำ,แสงสว่างเพื่อโลกสวย,รู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และการคำนวณค่าไฟ เวลาเพียงครึ่งวันแต่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ทางศูนย์ฯเชื่อว่าน้องๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลจริงได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ทางศูนย์ฯขอขอบคุณทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่ศูนย์โอกาสหน้าทางศูนย์ยินดีต้อนรับอีกครั้ง