เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) พัฒนาแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างนักเรียนแกนนำเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมผ่อนคลาย กระตุ้นให้แกนนำพร้อมเรียนรู้ จากนั้นตามด้วย กิจกรรม ความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน อัพเดตสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เปิดใจให้แกนนำได้มองเห็นผลกระทบจากการใช้พลังานต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อใจเปิดแล้ว นำไปสู่การเรียนรู้โดยการลงมือทำ แกนนำทุกคนได้มีโอกาสปฏิบัติการสำรวจโรงเรียนแบบทุกซอกทุกมุมและทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าปรับอากาศ รวมถึงมิติของการจัดการน้ำและการจัดการขยะในโรงเรียน เรียกได้ว่า เข้าถึงทุกห้อง สำรวจทุกซอกมุมเลยทีเดียว จากนั้นจึงนำข้อมูลกลับมารวบรวม วิเคราะห์และประเมินถึงข้อดีและข้อเสีย สรุปออกมาและนำเสนอให้เพื่อนๆและคุณครูได้รับรู้ร่วมกัน

ทางสมาคมฯหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะนำผลที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และนำไปสู่โรงเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป ทางสมาคมฯขอขอบคุณจากหัวใจไปทางโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยประสานงานผ่านทางท่านรองฯวรรณดี ที่ไว้วางใจให้ทางสมาคมจัดกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียน โอกาสหน้าสมาคมฯยินดีให้ความร่วมมืออีกครั้ง

เราจะจับมือกันก้าวไปเพื่อโรงเรียนของเรา โดยนักเรียนที่มีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม