เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจาก มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ สาขา เสาหิน (The Y.M.C.A For Northern Development Foundation) นำทีมโดยคุณ คุุณพัชรินทร์ อาวิพันธ์ ผู้อำนวยการ Y.M.C.A เสาหิน ซึ่งทางมูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ภาษา การฝึกอบรม และกิจกรรมนานาชาติต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน บุคลากร ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ เข้ามาเยี่ยมชม อาคารประหยัดพลังงาน อาทิตยาคาร ณ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นดั่งพี่น้องที่คอยช่วยเหลือแบ่งปันกันด้วยดีมาตลอด ทางสมาคมฯ ยินดีต้อนรับในโอกาสต่อไป