เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน ความสนุกสนานเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและสาระดีๆด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลับมาสร้างสีสันให้กับศูนย์รวมตะวันอีกครั้งกับค่ายนักเรียน  Energy mind award รุ่นที่ 3 ปี 2560 เด็กๆกว่า 70 คนได้เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาสาระด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และระเบียบวินัยด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มข้น เพื่อนำความรู้และทักษะเหล้านี้กลับไปพัฒนาโรงเรียนเพื่อก้าวสู่สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทางศูนย์รวมตะวันขอขอคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่สนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ และขอให้ทุกโรงเรียนประสบความสำเร็จได้ดั่งใจหวัง โอกาสหน้าพบกันใหม่