สายฝนโปรยปรายนำความชื่นฉ่ำมาพร้อมๆกับค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน ที่ผ่านมาที่ศูนย์รวมตะวัน น้องๆตัวแทนนักเรียนแกนนำจาก 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 37 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ในค่ายน้องๆได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรวมถึงประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อน น้องๆได้มีโอกาสอภิปรายแต่ละด้านของเหรียญด้วยเหตุผลที่ตนเองรับทราบมาเพื่อเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความจำเป็นต่อการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า จากนั้นจึงออกมานำเสนอเชิงวิเคราะห์ให้เห็นมุมมองต่างๆที่สรุปจากการอภิปรายกัน ช่วงกลางคืนน้องๆทุกคนต้องใช้ความสามารถในการจินตนาการและสื่อสารให้ทีมงานฝันฝ่าอุปสรรคภายในห้องมืดเพื่อไปพบกับความสว่างที่ปลายอุโมง บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกลมเกลียวกันมากขึ้น

วันที่ 2 น้องๆได้เรียนรู้กระบวนการสำรวจ วิเคราะห์ และนำเสนอ เกี่ยวกับการสำรวจประสิทธิภาพในโรงเรียนด้านไฟฟ้าทั้งระบบแสงสว่างและปรับอากาศ,การใช้น้ำ,การจัดการขยะ แบบเข้มข้น ติวกันแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียว พี่ๆจากศูนย์พาลุยสำรวจทุกจุดไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ำ สำหรับช่วงบ่ายต่อด้วยกิจกรรมที่ต้องอาศัยความเป็นทีมและผู้นำเข้มข้นที่ชื่อว่า “ตัวต่อสะท้อนทีม” น้องๆสามารถทำภารกิจได้อย่างสำเร็จทุกกลุ่ม ยอดเยี่ยมมากๆ ช่วงกลางคืน คือ ค่ำคืนแห่งรอบกองไฟ เวทีนี้มีดาราแจ้งเกิดหลายคน ทุกกลุ่มนำเสนอการแสดงในแบบ “แกนนำสายเลือดใหม่ ใส่ใจพลังานและสิ่งแวดล้อมล้อม” ได้เป็นอย่างดี จบท้ายด้วยวพิธีเที่ยนแห่งพันธสัญญาที่น้องๆทุกคนให้สัญญาที่จะกลับไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน เมื่อมองไปยังแววตาน้องๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไฟแรงมากๆ

วันที่ 3 น้องๆสนิทกันจนเป็นเนื้อเดียว ทั้ง 8 โรงเรียนรวมเป็นหนึ่ง พี่ๆจึงจัดกิจกรรมเน้นการทำงานแบบเครือข่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆร่วมกัน พี่ๆจึงมอบหมายภารกิจให้น้องๆช่วยกันคิดกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและนำเสนอเพื่อนๆและร่วมโหวตกิจกรรมโดนใจเพื่อนำไปสานต่อร่วมแรงร่วมใจทำร่วมกัน น้องๆมีความตั้งใจและอภิปรายกันอย่างเข้มข้น จริงจัง และจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง

ต้องขอชื่นชมน้องๆแกนนำนักเรียนทั้ง 37 คนจาก 8 โรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพร้อมสานเครือข่ายต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พี่ๆจากศูนย์รวมตะวันพร้อมส่งกำลังใจและเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆกลับไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโรงเรียนต่อไป