ค่ายครูกาฬสินธุ์ร่วมใจ ลดใช้ขยะ มุ่งสู่ Zero Waste

เมื่อวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตที่ 24 จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 79 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มและต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อผลักดันให้โรงเรียนมุ่งสู่ Zero Waste school  โรงเรียนลดขยะให้เป็นศูนย์ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และแรงบันดาลใจ

เริ่มวันแรกเป็นการบรรยายของ ดร ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมได้บรรยายภาพรวมในหัวข้อ “การขับเคลื่อน Zero Waste อย่างเป็นระบบ” เน้นขั้นตอนและการทำงานอย่างเป็นระบบจึงจะประสบความสำเร็จได้ ช่วงบ่ายเข้าสู่สถานีการเรียนรู้ 5 สถานี นำสู่รายละเอียดและการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (work shop) สนุกสนานบนพื้นฐานสาระในแบบของศูนย์รวมตะวัน ช่วงเย็น คือ กิจกรรมไฮไลท์ที่มาศูนย์ฯแล้วพลาดไม่ได้ คือ โลกไร้ตะวัน ท่ามกลางความมืดมิดยังมีความสนุกสนานและข้อคิดของการใช้ชีวิตแฝงอยู่ในนั้น

วันที่สองเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสนุกสนานสุดๆกับ การตามล่าหาวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ที่ชื่อว่า การประเมินวงจรผลิตภัณฑ์ หรือ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle assessment) นั้นเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวายแบบสนุกสนานแต่นั้นก็ทำให้การเรียนรู้ร่วมกันได้เปิดกว้างมากขึ้นได้ ช่วงบ่ายนำสู่การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า ต้นไม้ปัญหา (problem tree) ทำให้คุณครูทุกท่านได้มีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาขยะในโรงเรียนให้ลึกไปถึงรากปัญหาได้ง่ายขึ้น เป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป ช่วงค่ำผ่อนคลายไปกับบรรยากาศรอบกองไฟ งานนี้มีดาราหน้าใหม่ได้เกิดกันหลายคน ปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วย บทเพลงจากป่าไม้กับคุณ อ่ำ สายัญ น้ำทิพย์ และคณะส่งคุณครูทุกท่านนอนหลับฝันดี

ศูนย์รวมตะวันและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณคณะครูจาก จ.กาฬสินธุ์ ทุกท่านที่มาช่วยทำให้ศูนย์ฯมีชีวิตชีวิตชีวาอีกครั้ง และหากแวะเวียนมาทางนี้ทางศูนย์ยินดีต้อนรับเสมอ หากคิดถึงศูนย์ตะวันอย่าลืมลงมืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แล้วคิดถึงกันบ้างนะ

ค่ายครูกาฬสินธุ์ร่วมใจ ลดใช้ขยะ มุ่งสู่ Zero Waste