💚🌿🌱น้องๆระดับม.1-6 จากโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี มาร่วมเรียนรู้ในค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคมที่ผ่านมา บรรยากาศชุ่มเย็นจากสายฝนเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น้องๆได้สัมผัสกับบรรยากาศแท้ๆของธรรมชาติ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆแบบสานสัมพันธ์น้องพี่ ทางศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากการมาในครั้งนี้ เราต้องขอขอบคุณน้องๆ คุณครู และผู้ปกครองทุกท่านที่เลือกศูนย์รวมตะวันให้จัดประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ โอกาสหน้าเรียนเชิญอีกครั้ง💚🌿🌱