ปลายฝนต้นหนาวกับบรรยากาศดีๆที่ศูนย์รวมตะวันพร้อมกับการมาเยือนของน้องๆระดับมัธยมปลาย(ห้องเรียนพิเศษ)และคณะครูจากโรงเรียนทวีธาภิเศกจำนวน 80 คนร่วมเรียนรู้ต่อยอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากในห้องสู่นอกห้องเรียนกับค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เน้นทางนิเวศวิทยา น้องๆได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ตรงกับการสำรวจป่า เก็บข้อมูล และนำมาสรุปให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศในป่าที่แตกต่างกัน นอกจากนี้น้องๆยังมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยทางศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆจะได้รับความรู้ เสริมความเข้าใจ นำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทวีธาภิเศกทุกๆคนที่เลือกศูนย์รวมตะวันเป็นส่วนเติมเต็มให้ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของน้องๆมาใช้ปฎิบัติจริงๆในชีวิตประจำวัน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง