เมื่อวันที่  10 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 67 คน มาเข้าค่าย “ Day Camp เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

      กิจกรรมตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน โดยเริ่มจากกิจกรรมอาหารจานเด็ดกับ LCA (Life Cycle Assessment) เป็นการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์กว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานให้เรารับประทานจะต้องสูญเสียพลังงานจำนวนมหาศาล ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ มาก เนื่องจากได้ลงมือทำอาหารรับประทานเอง  ต่อด้วยกิจกรรมตามรอยไฟฟ้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อเรียนรู้ประโยชน์และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนรวมถึงเชื่อมโยงถึงสาเหตุของการสร้างเขื่อนกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคนในปัจจุบัน

    ถึงแม้ว่าจะเป็นค่ายเพียงวันเดียวแต่ศูนย์รวมตะวันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ ทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติของเราได้อย่างแน่นอน