ค่าย นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ( 3 วัน 2 คืน) การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พาเยาวชนอายุ 12-15 ปี ซึ่งเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำนวน 71 คน ผู้ติดตาม 4 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์” ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

001

บรรยากาศของการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  น้องๆให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม ทั้งกิจกรรมชมเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ  กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  กิจกรรม Walk Rally พลังงาน  กิจกรรมสถานีความรู้ต่างๆ เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน  ในวันสุดท้ายน้องๆ ยังได้ร่วมทำกิจกรรม “อนุรักษ์พลังงานทำได้ไม่ยาก”  เป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ เข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

002

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอด 3 วัน2 คืน เต็มไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน น้องๆได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายฝึกอบรม

003

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   27/10/2015


@@@ ศูนย์รวมตะวันมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถคลิ๊กเข้าดูรายละเอียดได้ที่ หลักสูตรการเรียนรู้ หรือ สามารถติดต่อโดยตรงกับฝ่ายประสานงานที่ โทร 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600