ชื่อไทย                         จิกน้ำ (Indian oak / Itchy tree)

ชื่อท้องถิ่น                 จิกนา กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำจิกนา กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์          Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ชื่อวงศ์                         LECYTHIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรีหรือแผ่กว้าง ปลายกิ่งมักลู่ลง เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องและเป็นสันแหลมตามยาวลำต้น

ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 10-13 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือมีติ่งแหลม โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเกลี้ยง

ลักษณะดอก สีชมพู มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลงยาว 0.3-1 เมตร กลีบเลี้ยงสีเชียว 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 4 กลีบ ปลายกลีบม้วนออก กลีบดอกบิด ดอกร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-2 เซนติเมตร

ลักษณะผล ผลสดทรงกลม มีสันเป็นเหลี่ยม 4 สัน เรียงตามยาวผล เมล็ดรูปไข่ มีเมล็ดเดียว

ระยะการออกดอกติดผล

เขตการกระจายพันธุ์

พบได้ทั่วไปในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้ประโยชน์        

ราก ช่วยในการยึดตลิ่ง ใช้เป็นยาระบาย

ยอดอ่อนและดอกอ่อน ทานเป็นผักสด

เปลือก ใช้ชะล้างบาดแผล และเบื่อปลา

ใบ แก้ท้องร่วง

เมล็ด เป็นยาขับลมแก้ร้อนใน

แหล่งข้อมูล : สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ – กรมป่าไม้