ชื่อไทย                     ชมนาด (Bread flower)

ชื่อท้องถิ่น                 ชำมะนาด ดอกข้าวใหม่ ดอกขาวใหม่ อ้มส้าย

ชื่อวิทยาศาสตร์          Vallaris glabra (L.) Kuntze

ชื่อวงศ์                          APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป ไม้เถาเลื้อย ยาวได้ถึง 6 เมตร เนื้อค่อนข้างแข็ง มีน้ำยางสีขาว เปลือกมีร่องแตก

ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน

ลักษณะดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อละ 15-30 ดอก ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ กลีบดอกเชื่อมกัน เป็นรูปถ้วยตื้นสีขาว ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายแหลมม้วนงอเข้าเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 5 เกสร เกสรเพศเมียอยู่ภายในเหนือฐานรองดอก

ระยะการออกดอกติดผล

การติดดอก มกราคม – เมษายน

เขตการกระจายพันธุ์

เกาะอันดามัน โดยมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อน โดยเฉพาะเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับซุ้มหรือข้างรั้ว ดอกมีกลิ่นหอม

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลพันธุ์ไม้ ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิตัล