เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาชาว ADEQ ร่วมแรงร่วมจัดจัดวานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่ศูนย์รวมตะวัน ปีนี้เรายึดแนวคิดการจัดแบบพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใหญ่เกินไป และดูอบอุ่น นอกจากการทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วเรายังได้พบปะพูดคุยถามไถ่สุขทุกข์ในปีที่ผ่านมาซึ่งกันและกัน และที่สำคัญ คือ กำลังใจที่มอบให้กันอย่างสม่ำเสมอ ปีนี้นายกสมาคมฯ อ.ธนวันต์ได้มอบพรปีใหม่ให้กับทุกคนในประเด็น ความไม่ประมาท อย่าประมาทในความสัมพันธ์ อย่าประมาทในการงาน และที่สำคัญ คือ อย่าประมาทในการใช้ชีวิต เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตที่มีอยู่จะจากไปในเวลาไหน หากยังอยู่ด้วยกันจงทำดี พูดดู มอบสิ่งดีๆให้แก่กันจะดีกว่า

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณในทุกๆการช่วยเหลือและแบ่งปันสำหรับทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,แม่ครัว และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เรายังจะใช้แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการใส่ใจผู้เรียนให้มากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สวัสดีปีใหม่ 2563 ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เราจะใชัชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง