เรามาดูกันว่า ยาสูบในรูปของบุหรี่ชนิดต่างๆ ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรกันบ้าง ด้วยการส่องดูวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังแผนภาพ

จากวงจรผลิตภัณฑ์บุหรี่ เราจะพบว่า การได้มาซึ่งบุหรี่ 1 มวน สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนทำให้กล่าวได้ว่า บุหรี่ นอกจากจะเป็นภัยต่อสุขภาพและชีวิต เพราะบุหรี่คร่าชีวิตคนทั่วโลกสูงถึง 8 ล้านคนต่อปี บุหรี่ยังเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ดังนี้

1. บุหรี่ทำให้สูญเสียความมั่นคงทางอาหาร

2. บุหรี่เร่งการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของโลก

3. บุหรี่เป็นตัวสูบความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4. บุหรี่ซ้ำเติมมลภาวะทางน้ำ

5. บุหรี่เพิ่มมลพิษทางอากาศ

6. บุหรี่เป็นขยะอัตรายของโลก

7. บุหรี่แย่งใช้พลังงาน

8. บุหรี่เป็นตัวการเร่งให้โลกรวน

9. บุหรี่เป็นต้นเหตุอัคคีภัย

—————————–

ติดตามตอนต่อไปได้ที่
https://www.facebook.com/healthpromotionenterprise
https://www.healthyenterprise.org/
https://adeq.or.th/