ตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว (Green School) ปี 2558

ตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว (Green School) ปี 2558

001

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว ( Green School ) ตามโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวเพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2558 โดยปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 10  แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

2.โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่

3.โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา

4.โรงเรียนวัดบางโปรง จ.สมุทรปราการ

5.โรงเรียนวัดบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

7.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

8.โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น

9.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

10.โรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา
ซึ่งบรรยากาศในการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น โรงเรียนให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดี

002

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปปรับใช้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในโรงเรียนต่อไป

003

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   26/10/2015