ทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารอาทิตยาคาร

   วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) และศูนย์รวมตะวัน จัดงานทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์อาคารอาทิตยาคาร ณ อาคารอาทิตยาคาร  ซอยบางเตย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหม่ของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)  ภายในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ประพรมพระพุทธมนต์และถวายเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี ดร. จิรพล สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)  เป็นประธานในพิธี  นอกจากนี้ยังมี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ศูนย์รวมตะวันและศิษย์เก่าที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯมาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารอาทิตยาคาร

ทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารอาทิตยาคาร