ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardea modesta

ลักษณะ : ปากเหลือง หนังหน้าสีเขียวแกมเหลือง คล้ายนกยางโทนน้อย แต่มุมปากลึกเลยตำแหน่งดวงตาเข้าไป หัวค่อนข้างเล็ก หน้าผากลาด คอเรียวยาว ขาและตีนดำ ชุดขนผสมพันธุ์ – หนังหน้าฟ้าหรือเขียว ปากดำสนิท ขาแดงคล้ำโดยเฉพาะน่อง อกและหลังมีขนหลังมีขนเจ้าชู้ยาวออกมา โดยเฉพาะขนที่หลังจะยาวมาก

เสียง : “กร้า..ก..ก”

ขนาด : 85 – 102 cm

ถิ่นอาศัย : พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม นกประจำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย และนกอพยพ พบบ่อยมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย