ช่วงเวลาก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2564 นี้เราจะต้องใช้ความพร้อมทั้งกายและใจเป็นอย่างมากเพื่อจะฝ่าฝันพ้นวิกฤตใหญ่ที่กลับมาอีกครั้งนั้นคือ การระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งก็ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดตอนไหน สิ่งสำคัญคือการมองย้อนหันกลับมาทบทวนที่ตัวเราว่า เราเลือกกิน อยู่ ใช้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายต้านโรคได้มากน้อยเพียงใด และที่สำคัญคือ ทัศนคติที่มีต่อการเอาตัวรอดในสภาวะวิกฤตที่ต้องใช้ความรัก ความเข้าใจและความเมตตา ตลอดจนการมองโลกเชิงบวกเป็นการส้รางภูมิคุ้มกันทางใจพาให้เราผ่านพ้นไปจากวิกฤตครั้งนี้ได้ หลายคนในช่วงนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบอยู่บ้านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม วันนี้สมาคมพัฒนคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสาระดีๆ ที่จะแบ่งปันประสบการณ์แบบการอยู่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย

 1. ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าหรือไม่ ?
  • พับหน้าจอหรือตั้งโหมด sleep ช่วงพักยาว เช่น รับประทานอาหารกลางวัน
  • เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  • ไม่มีอุปกรณ์ที่มีความชื้น เช่น ตู้ปลา และอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น กระติกน้ำร้อนในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
  • ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทิ้งไว้ในบริเวณที่ไม่ได้ใช้
  • ถอดปลั๊กที่เสียบชาร์จแบตมือถือเมื่อแบตเต็มแล้ว
 2. ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าหรือไม่ ?
  • ปิดน้ำในช่วงเวลาที่เราแปรงฟันหรือล้างมือ
  • ลดน้ำต้นไม้ด้วยฝักบัวหรือสปริงเกอร์ที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำได้
  • ทำความสะอาดพื้นด้วยการถูไม่ใช้ใช้สายยางฉีดไล่ใส่สกปรก
  • เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำแบบก้านโยกไม่เกิน 90 องศาและติดตั้งตัวเติมอากาศ (aerator)ที่หัวก๊อก
 3. จัดการขยะอย่างถูกวิธีหรือไม่ ?
  • มีการแยกขยะเป็น ขยะเปียก / ขยะรีไซเคิล / ขยะทั่วไป / ขยะอันตราย ชัดเจน
  • มีการจัดที่ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
  • มีถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำออกสู่ลำรางสาธารณะ
  • มีการจัดการขยะเปียกอย่างถูกวิธี เช่น นำไปทำปุ๋ยหมักหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์
 4. ใช้ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ?
  • เลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารในท้องถิ่น ใกล้บ้าน
  • เลือกพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล
  • ปลูกผักกินเองปลอดภัยไร้กังวล
  • ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในบ้าน เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำล้างแทน

     ที่นำเสนอเบื้องต้นเป็นแนวทางเบื้องต้นที่เราสามารถจะนำมาปฏิบัติเพื่อให้การอยู่บ้านของเรานั้นนอกจากจะเป็นการรักษาระยะห่างจากชุมชน ลดการติดเชื้อโควิดแล้วยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

-ขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.freepik.com/