ชื่อไทย                         เงินหนุน          

ชื่อวิทยาศาสตร์          Heritiera angustata Pierre     

ชื่อวงศ์                    MALVACEAE          

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป ลำต้นสูง 5-8 เมตร แตกกิ่งก้านต่ำเป็นพุ่มโปร่ง เปลือกต้นสีเทา

ลักษณะใบ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 5-15 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ปลายและโคนใบแหลม ใบมีขนาดใหญ่มาก สีเขียวสด

ลักษณะดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ แต่ละช่อมีดอกย่อยไม่น้อยกว่า 30-40 ดอกขึ้นไป ก้านช่อดอกมีขนละเอียดสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงเล็กและสั้น สีน้ำตาล ดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอดรูประฆัง ปลายกลีบดอกแยกเป็นแฉก 4-6 แฉก ปลายกลีบแหลม ขอบกลีบเป็นสีขาว ผนังหลอดดอกด้านในและผิวดอกด้านนอกเป็นสีชมพูสดใสและสีชมพูเข้มดอกเมื่อบานเต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ดอกมีกลิ่นหอม

ลักษณะผล รูปทรงกลม ติดผลเป็นช่อหรือเป็นกลุ่มแต่ละช่อจะมีผลไม่น้อยกว่า 20-30 ผล ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีดำ ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด

ระยะการออกดอกติดผล

การติดดอก เมษายน-สิงหาคม

การติดผล ตุลาคม

เขตการกระจายพันธุ์

กัมพูชา จีนตอนใต้-ตอนกลาง และไห่หนาน

การใช้ประโยชน์

พืชประดับ,พืชให้ร่มเงา

แหล่งข้อมูล: อุทยานหลวงราชพฤกษ์