อากาศหนาวมาเยี่ยมเยือนศูนย์รวมตะวันอีกครั้งพร้อมๆกับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์พร้อมคณะครูกว่า 50 คน เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กับค่ายบูรณาการสังคมและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ศึกษาชุมชนและลงศึกษาชุมชนในพื้นที่จริง โดยใช้พื้นที่ศึกษาคือพื้นที่บริเวณชุมชนรอบศูนย์รวมตะวัน โดยในวันแรกน้องๆได้สนุกตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟจากในตัวเมืองกาญจนบุรีไปยังสถานีปลายทางไทรโยคเปิดประสบการณ์เปิดใจ จากนั้นจึงนั่งรถบัสมาเริ่มกิจกรรมที่ศูนย์รวมตะวัน โดยการเรียนรู้ในวันแรกจะเน้นให้รู้จักกับเครื่องมือสำรวจชุมชน 7 เครื่องมือ ผ่านฐานการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ จากนั้นในวันที่สองน้องๆได้นำเครื่องมือเหล่านี้ไปลงสำรวจชุมชนจริงๆ โดยน้องๆได้มีโอกาสลงสำรวจชุมชนรอบศูนย์รวมตะวันแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ได้เข้าพูดคุยสัมภาษณ์เพื่อสืบหาข้อมูลด้านต่างๆของชุมชน จากนั้นน้องๆจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสรุป และนำเสนอต่อไป การลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากน้องๆจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมของชุมชนแล้วสิ่งสำคัญ คือ การฝึกทักษะการเข้าหาชุมชน ความอดทน การทำงานร่วมกันและการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น อันเป็นแนวทางให้กลบมาทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะนำไปต่อยอดสู่การร่วมคิด ร่วมทำ แก้ปัญหาชุมชนได้ในโอกาสต่อไป ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันได้จักประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับน้องๆโอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง