จิ้งหรีดทองดำ (Two-spotted Cricket)

จิ้งหรีดทองดำ (Two-spotted Cricket)

จิ้งหรีดทองดำ (Two-spotted Cricket) ชื่อวิทยาศาสตร์: Gryllus bimaculatus ลักษณะทั่วไป: หนวดยาวสีดำ ทั้งตัวดำมัน…
แมลงปอบ้านสันหลังเหลือง (Ruby Darter)

แมลงปอบ้านสันหลังเหลือง (Ruby Darter)

แมลงปอบ้านสันหลังเหลือง  (Ruby Darter) ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhodothemis rufa ลักษณะทั่วไป: ตัวผู้ อกและท้องสีแดง…
ชีปะขาว (Mayfly)

ชีปะขาว (Mayfly)

ชีปะขาว (Mayfly) ชื่อวิทยาศาสตร์: - ลักษณะทั่วไป: ทั้งตัวมีสีขาว อกปล้องกลางอ้วนกลม ปีกบางใส…
ตะขาบขายาว (House Centipede)

ตะขาบขายาว (House Centipede)

ตะขาบขายาว (House Centipede) ชื่อวิทยาศาสตร์: Scutigera sp. ลักษณะทั่วไป: มีหนวดยาว หัวกว้างพอๆ กับลำตัว…
แมงป่องแส้ (Giant Vinegaroon, Whip Scorpion)

แมงป่องแส้ (Giant Vinegaroon, Whip Scorpion)

แมงป่องแส้ (Giant Vinegaroon, Whip Scorpion) ชื่อวิทยาศาสตร์: Ginosigma schimkewitschi ลักษณะทั่วไป: ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม หัวเล็ก…
แมงป่องช้าง หรือแมงเงา (Laotian Giant Scorpion)

แมงป่องช้าง หรือแมงเงา (Laotian Giant Scorpion)

แมงป่องช้าง หรือแมงเงา (Laotian Giant Scorpion) ชื่อวิทยาศาสตร์: Heterometrus laoticus ลักษณะทั่วไป: ลำตัวสีดำ รูปร่างคล้ายแมงป่องเล็ก…
แมงป่องเล็ก หรือแมงงอด (Lesser Brown Scorpion)

แมงป่องเล็ก หรือแมงงอด (Lesser Brown Scorpion)

แมงป่องเล็ก หรือแมงงอด (Lesser Brown Scorpion) ชื่อวิทยาศาสตร์: Lychas maculatus ลักษณะทั่วไป: ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้ม…

แมงโหย่ง (Harvestman)

แมงโหย่ง (Harvestman) ชื่อวิทยาศาสตร์: - ลักษณะทั่วไป: รูปร่างกลม ขายาวมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว…
แมงมุมกระโดดมดตะนอย (Kerengga Ant-like Jumper)

แมงมุมกระโดดมดตะนอย (Kerengga Ant-like Jumper)

แมงมุมกระโดดมดตะนอย (Kerengga Ant-like Jumper) ชื่อวิทยาศาสตร์: Myrmarachne volatilis ลักษณะทั่วไป: คล้ายมดตะนอยอกส้มมาก…
แมงมุมนุ่งซิ่นหลากสี (Multi-coloured Argiope Spider)

แมงมุมนุ่งซิ่นหลากสี (Multi-coloured Argiope Spider)

แมงมุมนุ่งซิ่นหลากสี (Multi-coloured Argiope Spider) ชื่อวิทยาศาสตร์: Argiope pulchellla ลักษณะทั่วไป: หัวและอกมีสีเทาปกคลุม…