แมงมุมนุ่งซิ่นดิ้นทอง (Great Argiope Spider)

แมงมุมนุ่งซิ่นดิ้นทอง (Great Argiope Spider)

แมงมุมนุ่งซิ่นดิ้นทอง (Great Argiope Spider) ชื่อวิทยาศาสตร์: Argiope aemula ลักษณะทั่วไป: หัวและอกมีขนสีเทา…