สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้มีการจัด inhouse training ติวเข้มเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรรองรับการเติบโตของงานที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เก่าและใหม่

กิจกรรมที่จัดเป็นการเติมเต็มและแลกเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่า มีทั้งการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเรียนรู้ในสถานีต่างๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับค่ายที่หลากหลาย เช่น การดูดาว,การดูแมลง และการถ่ายทอดเนื้อหาเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อมโดย ดร.ศันสนีย์ เลขาธิการสมาคมฯ งานนี้นอกจากจะได้เรื่องเนื้อหาสาระแบบอัดแน่นแล้ว ยังได้เรื่องการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาว ADEQ ให้เน้นเฟ้นและอบอุ่นยิ่งขึ้น เราชาว ADEQ พร้อมเติมเต็มที่จะทำหน้าที่เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

พัฒนาบุคลากร ADEQ