เรื่อง

https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/05/40วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
,

40 วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ภาคการผลิตเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก และในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม…