กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี Cabbage ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea L. var. capitata L วงศ์ Cruciferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกอายุฤดูเดียว…

ชะอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. วงศ์ FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักหละ (ภาคเหนือ), อม (ภาคใต้),…