77 วิธีใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่า

หัวข้อ การใช้น้ำในครัว การใช้น้ำในการซักล้างเสื้อผ้า การใช้น้ำในการชำระล้างร่างกาย …

คู่มือประหยัดน้ำ  พลังงาน  และค่าใช้จ่าย

ในยุคเศรษฐกิจถดถอยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เพิ่มความระมัดระวังในการบริโภค  ใช้ทรัพยากร …
,

การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 1.การป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล การรั่วไหลและการสูญเสียเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการจัดการน้ำ…
,

วัฏจักรน้ำ/ปริมาณน้ำและระบบนิเวศของน้ำ

           น้ำ บนโลกของเรามีปริมาณที่แน่นอน ทั้งน้ำในทะเล น้ำที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน น้ำในบาดาล…
, ,

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำ

น้ำคืออะไร  น้ำเป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1อะตอมและไฮโดรเจน 2…