มอธหนอนกอม่วงลาย

มอธหนอนกอม่วงลาย

มอธหนอนกอม่วงลาย 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pygospila tyres

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกทั้งสองคู่สีดำ มีแต้มสีม่วงอ่อนกระจายเต็มแผ่นปีก ปีกล่าง คล้ายปีกบน

ขนาด: 35 – 40 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ

เขตกระจายพันธุ์: ภาคกลาง

สถานภาพ: พบบ่อย