ชมพู่มะเหมี่ยว     

 

ชื่อไทย                         ชมพู่มะเหมี่ยว (Malay apple)

ชื่อท้องถิ่น                   ชมพู่แดง ชมพู่ม่าเหมี่ยว (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์          Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

ชื่อวงศ์                         MYRTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้น สูง 15 เมตร กิ่งเมื่อแห้งมีสีน้ำตาลอมเทา อ้วนสั้น คล้ายทรงกระบอก ก้านใบมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร

ลักษณะใบ ใบแคบ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 6-8 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีชมพู ใบแก่มีสีเขียวเข้ม มันคล้ายแผ่นหนัง สีน้ำตาลเหลืองเมื่อใบแห้ง

ลักษณะดอก ออกเป็นช่อ ประกอบด้วย 3-5 ดอก ออกตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่ ดอกมีขนาดใหญ่สีชมพู เข้มหรือสีแดง มีเกสรตัวผู้และก้านชูเกสรเป็นสีชมพูเด่นชัด ติดอยู่โดยรอบที่ขอบของฐานรองดอกจะอยู่แยกกัน ขนาดยาว 4-5 เซนติเมตร เกสรตัวเมียมีรังไข่ฝังอยู่ในฐานรองดอกตรงกลาง

ลักษณะผล อ่อนนุ่มแบบเบอร์รี่  ส่วนของผลมีชั้นของกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ด้านขั้วของผล เมื่อสุกผลมีสีแดงคล้ำ

ระยะการออกดอกติดผล

การติดดอก : พฤษภาคม หรือ มกราคม-กุมภาพันธ์

การติดผล : เมษายน-พฤษภาคม

เขตการกระจายพันธุ์  

ใต้หวัน และมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เจริญเติบโตบริเวณที่มีความชุ่มชื้น ตามสวนริมน้ำ

ประเภทการใช้ประโยชน์       

ผล เมื่อสุก สามารถรับประทานผลสดของชมพู่มะเหมี่ยวได้ มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย

ราก แก้คัน แก้ไข้ แก้บิด ขับปัสสาวะ

เปลือกราก ขับประจำเดือน

ใบ แก้บิด

แหล่งข้อมูล : อุทยานหลวงราชพฤกษ์