หัวใจสำคัญของชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

หัวใจสำคัญชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเข้าสู่สภาวะที่เราไม่อาจนิ่งเฉยได้ ปรากฎการณ์ที่ส่งผลกระทบมากมายสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ปรากฎการณ์การณ์ต่างๆ เช่น ภาวะภัยแล้ง,อุทกภัย พิบัติภัยต่างๆล้วนแล้วแต่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นนั่นเอง

วิถีทางที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นั้น เราต้องย้อนกลับไปยังต้นเหตุทั้งหมดนั้นก็คือ ตั้งแต่ทัศนคติ,กระบวนการคิด,ความรู้ความเข้าใจ จนเกิดผล คือ การแสดงพฤติกรรมออกมา หากเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความเข้าใจและกระบวนการคิดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมตามมา จนเกิดการแสดงพฤติกรรมซ้ำๆ ทำบ่อยๆจนกลายเป็นทักษะเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะอยู่ฝั่งแน่นยาวนาน

สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะรักษาระดับทักษะให้คงที่ คือ การรู้เท่าทันภาวะที่จะทำให้เราเผลอหลงให้ความสบายชนะการอยู่รอดของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเครื่องมือจะทำให้เรารู้เท่าทันได้นั้น คือ สติ

  • สติจะเตือนเราให้ระมัดระวังก่อนที่จะเปิดใช้ฟ้าและเมื่อเลิกใช้ไม่ลืมที่จะปิด
  • สติจะทำให้เราปฏิเสธถุงพลาสติกก่อนที่แม่ค้าจะหยิบยื่นให้
  • สติจะทำให้เราเปลี่ยนจากเอมมือไปหยิบทิชชู่ไปเป็นผ้าเช็ดหน้าแทน
  • สติจะทำให้เราหลีกเลี่ยงและลดขยะตั้งแต่ต้นเหตุได้
  • สติจะทำให้เราเลือกกิน เลือกใช้ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

ทัศนคติเพื่อสิ่งแวดล้อม + ทักษะชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม + สติ = หัวใจสำคัญของชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม