ศึกษาดูงานศูนย์รวมตะวัน

ศึกษาดูงานศูนย์รวมตะวัน

ศึกษาดูงานศูนย์รวมตะวัน  (ให้บริการเป็นกลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 คน และต้องนัดหมายล่วงหน้า) เป็นการพาเดินเยี่ยมชมพื้นที่ รวมทั้งสถานีความรู้ต่างๆ (2-3 สถานีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการทำกระบวนการหรือกิจกรรม) พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการด้านต่างๆ ของศูนย์รวมตะวัน โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. โปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการพาบุคลากรมาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในลักษณะเดียวกันกับศูนย์รวมตะวัน


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร : มือถือ: 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600 

ดาวน์โหลดเอกสาร

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม