ชื่อวิทยาศาสตร์: Megalaima lineata

ลักษณะทั่วไป: หัว อก และท้องสีน้ำตาลแกมเหลือง มีลายขีดสีน้ำตาลเข้ม ปากสีเหลืองส้ม หนังรอบตาสีเหลือง ขนลำตัวสีเขียว

ขนาดลำตัว: 27 – 28 เซนติเมตร

เสียงร้อง: “โฮ-ป๊ก โฮ-ป๊ก” และ “โป้-ปะ-ปก โป้-ปะ-ปก” ก้องและดังมาก

ถิ่นอาศัย: ป่าเต็งรัง ป่า ป่าโปร่ง และสวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 800 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อย

 

ฟังเสียงนกโพระดกธรรมดา (Lineated Barbet)