กิจกรรมเรียนรู้สัญจร

นอกจากที่ศูนย์รวมตะวันแล้ว สมาคมฯ ยังให้บริการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ในรูปของการเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากรกระบวนการ ในหัวข้อต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม (สอบถามรายละเอียดจากฝ่ายประสานงานของสมาคมฯ) หากท่านสนใจสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายประสานงาน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มือถือ 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600