โปรแกรมการเรียนรู้ทั่วไป-การบรรยาย

โปรแกรมการเรียนรู้ทั่วไป-การบรรยาย คือ โปรแกรมการจัดบรรยายเนื้อหาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอื่นๆที่หน่วยงานสนใจ โดยการเข้าไปบรรยายในหน่วยงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ในกรณีที่ไม่สะดวกออกมาทำกิจกรรมนอกพื้นที่


สนใจติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร : มือถือ: 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600 

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม