โปรแกรมการเรียนรู้ทั่วไป-การจัดกิจกรรมเรียนรู้อื่นๆ

โปรแกรมการเรียนรู้ทั่วไป-การจัดกิจกรรมเรียนรู้อื่นๆ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยินดีรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพวะต่างๆในหน่วยงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากฝ่ายประสานงานได้


สนใจติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร : มือถือ: 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600 

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม